Med vår checkout løsning for netthandel kommer du raskt i gang med betalinger fra dine kunder. Vi har betalingsplugins for de fleste nettbutikker som enkelt tilpasses ditt behov ved installasjon

Transaction fee

1,95% + 1kr

Monthly fee

249 kr


Visa / Mastercard          Credit/Debit Card in EU/EEA                               1,95% + 1 kr


Visa / Mastercard          Company cards and cards Non EU/EEA          2,95% + 1 kr


Vipps                                     Available for Norwegian end customers         1,95% + 1,50 kr


Invoice                                 Let your customer pay withing 30 days            2,95% + 1 kr